مناظره مهدي خانبابا تهراني با مسعود بهنود       بخش1

مناظره مهدي خانبابا تهراني با مسعود بهنود       بخش2

مناظره مهدي خانبابا تهراني با مسعود بهنود       بخش3

مناظره مهدي خانبابا تهراني با مسعود بهنود       بخش4

مناظره مهدي خانبابا تهراني با مسعود بهنود       بخش5

درخصوص سفر آقاي خاتمي به نيويورك:  فرح جهانگيري, صداي امريكا

كابينه جديد خاتمي:  فرح جهانگيري، راديو صداي امريكا

تحليل اظهارات خاتمي در مراسم تحليف رياست جمهوري در مجلس: راديو بين‌المللي فرانسه

در باره اظهارات سعيد حجاريان و داستان مهاجرت: حسين مهري، راديو صداي ايران

دو نگاه به انتخابات رياست‌جمهوري 1380:  فريدون زرنگار، راديو آزادي، نقل از نشريه راه آزادي

اعترافات تلويزيوني علي افشاري: حسين مهري، راديو صداي ايران

پيرامون رويدادهاي اخير ايران:  فرح جهانگيري، راديو صداي امريكا

بيست‌ودومين سالگرد انقلاب اسلامي:  فرح جهانگيري، راديو صداي امريكا

احكام دادگاه‌  شركت‌كنندگان در كنفرانس برلين:   فرح جهانگيري، راديو صداي امريكا

بودجه سال 1380:  مينا  بهارمست، راديو آزادي

آلمان براي ايران به منزله كليد اروپاست:  فرنگيس حبيبي، راديو بين‌المللي فرانسه، بخش فارسي

اوضاع ايران و استراتژي گسترش خشونت: حسين مهري، راديو صداي ايران

در باره فرار مغزها: فرح جهانگيري، راديو صداي امريكا

صف‌بندي‌ها و پروژه عاشورا: حسين مهري، راديو صداي ايران

بيداري، سرمايه اصلي جنبش مدني مردم ايران است :راديو صداي ايران نقل از ايران استار شماره 310

BBC در باره ترور سعيد حجاريان: [شيرين عبادي، احمد زيدآبادي  و مهدي خانبابا تهراني] صحبت اهل نظر ميزگرد راديويي

BBC در باره ترور سعيد حجاريان: [شيرين عبادي، مسعود بهنود  و مهدي خانبابا تهراني] جام جهان نماميزگرد راديويي

BBC در باره انتخابات ششمين دور مجلس شوراي اسلامي: [داريوش همايون، منصور  حكمت و مهدي خانبابا تهراني] صحبت اهل نظر ميزگرد راديويي

پيش‌زمينه‌هاي برگزاري انتخابات ششمين دور مجلس شوراي اسلامي: حسين مهري، راديو صداي ايران

گونتر گراس، جايزه نوبل و : حسين مهري، راديو صداي ايران

كتاب تازه هاشمي رفسنجاني و قيام دانشجويان: حسين مهري، راديو صداي ايران

در باره كودتاي 28 مرداد 1332: [مهدي خانبابا تهراني و اردشير زاهدي ] فريدون زرنگار، راديو آزادي

BBC يك‌روز  پس از فاجعه كوي دانشگاه: [مهدي خانبابا تهراني، احسان نراقي و داريوش همايون] باقر معين، راديو

خودكشي سعيد امامي و قتل‌هاي زنجيره‌اي: حسين مهري، راديو صداي ايران

استيضاح عبدالله نوري: حسين مهري، راديو صداي ايران

به مناسبت درگذشت دكتر نورالدين كيانوري: حسين مهري، راديو صداي ايران

كميته تحقيق قتل‌هاي زنجيره‌اي: حسين مهري، راديو صداي ايران

تكميل اطلاعات ليست 179 نفره ترور: حسين مهري، راديو صداي ايران

ليست 179 نفره ترورهاي دولتي: حسين مهري، راديو صداي ايران

درباره مافياي سياسي مالي در رژيم جمهوري اسلامي ايران: حسين مهري، راديو صداي ايران

نهاد روشنفکري مي بايد بر قدرت باشد نه باقدرت: مسعود نقره کار