متن سخنرانی مهدی خانبابا تهرانی در افتتاحيه چهارمين همايش اتحاد جمهوری خواهان [2009 ,01 NOV ]   

متن سخنرانی مهدی خانباباتهرانی درمراسم يادبود بيستمين سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو دربرابر پارلمان اروپا - بروکسل [2009 ,13 JUL ]   

به مناسبت روز جهاني حقوق بشر -  سخنراني در کلن 

گزارش کامل کنفرانس "ايران پس از انتخابات" با حضور شخصيت هاي برجسته ايراني از طرف احزاب سبز پارلمان اروپا

متن کامل سخنراني مهدي خانباباتهراني در پارلمان سوئد درباره حقوق بشر در ايران از مشروطه تاانقلاب اسلامي و موقعيت کنوني

آغاز کار - سخنراني افتتاحي همايش اتحاد جمهوري خواهان ايران

نيم نگاهي به رويداد 2 خرداد 1376

سرنوشت حاكميت مردم در فاصله دو انقلاب ايران يا گزارشي از دو انقلاب

 سخنراني مهدي خانبابا تهراني در مراسم به خاك سپاري نوري دهكردي