سال‌گرد کشتار در میکونوس – صفحه ۲ – BBC

بیست سال بعد از ترور رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و شماری از فعالان کرد در رستورانی در برلن آیا رای دادگاه جنجالی میکونوس مشمول مرور زمان شده؟ در صفحه دو آخر هفته عنایت فانی این موضوع را با حضور مهمانان گلاله شرفکندی، مهدی خانبابا تهرانی، حمید نوذری و مجتبی واحدی بررسی می کند‬.