نقش زنان در آینده‌ی ایران

سخنان مهدی خانبابا تهرانی در مراسم بزرگداشت هشتاد و چهارمین سالگرد تولدش در سال ۲۰۱۸ درباره‌ی نقش زنان در آینده‌ی ایران