آغاز کار – سخنرانی افتتاحیه اتحاد جمهوری‌خواهان

خلاصه: همایش “اتحاد جمهوری خواهان ایران” روز ۲۰۰۴/۰۱/۰۷ با حضور بیش ۶۵۰ نفر از فعالین سیاسی و فرهنگی کشورمان کارخود را آغاز کرد. این تعداد تا پایان روز جلسه به ۸۰۰ نفر بالغ گردید. جلسه با انتخاب هیئت سنی گشایش یافت وآقای مهدی خانبابا تهرانی یک از اعضای هیئت سنی و از افراد موثر در شکل گیری “اتحاد جمهوری خواهان” با ایراد نطق زیر به جلسه رسمیت دادند:
هم میهنان، خانم ها و آقایان عزیز،
به نخستین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران خوش آمدید! اجازه بفرمائید قبل از آغازسخنم، به مناسبت فاجعه ی دردناک و تاسف بار زلزله ی بم که به مرگ هزاران تن از زنان، مردان و کودکان بی پناه این شهر تاریخی انجامید و ایرانیان را در هر گوشه ی جهان و در سراسر ایران زمین غرقه در ماتم و سوگواری نمود، در این جا به نام شما شرکت کنندگان درهمایش و از طرف اتحاد جمهوری خواهان ایران صمیمانه تسلیت بگویم و به احترام و یاد همه ی قربانبان این فاجعه، یک دقیقه سکوت اعلام کنم.
متشکرم.
خانم ها و آقایان محترم من از این که به علت بیماری و ناتوانی جسمانی نمی توانم بیش ازچند دقیقه ای در حضورتان باشم. لذا از این بابت از شما عزیزان پوزش می طلبم. و فقط با ذکر این نکته که حرکت حمهوری خواهان به نام زنان و مردانی که در بندند به نام زنان و مردانی که تبعیدند به نام یارانمان همه که جانباختگانند و کشتگان ز آنرو که تن به تباهی نداده اند.
امروز در شهر برلن با برگزاری این همایش، چالش و کوشش تاریخی خود را رسما در راستای اتحاد هر چه وسیع تر نیروهای مردم سالاری، دموکرات، چپ، آزاداندیش و ملی ایران برای استقرار یک جمهوری عرفی و پارلمانی متکی بر اساس حقوق بشر و قبول و رعایت برابری حقوق همه ی شهروندان صرف نظر از جنسیت، تعلق قومی و فرهنگی و دینی آغاز می کند و چشم امید به حمایت و یاری همه ی ایرانیان دارد.
اتحاد جمهوری خواهان یکی از موئلفه های نیروی جانشین فردای جامعه ی ماست. جنبش جمهوری خواهان ایران در حقیقت انکار جمهوری اسلامی ولایتی در میهن ماست. اتحاد جمهوری خواهان برای برپایی یک ایران مدرن، ترقی خواه و دموکرات مستقل پیکارمی کند. ما از تمام همه ی هم میهنان آزاده، عدالت خواه و ترقی خواه خود و نیروهای دموکرات جهان طلب همراهی و یاری می کنیم تا جنبش دموکراسی و جمهوری خواه پس از گذشت یک قرن مبارزه در راه مردمسالاری بتواند با همبستگی بزرگ ملی خود به این آرزوی دیرین ملت ایران جامه ی عمل بپوشاند و ایران را در کنار جوامع پیشرفته و مدرن جهان قراردهد.
اتحاد جمهوری خواهان همپای سایر نیروهای ترقی خواه ایران با اراده ای معطوف به قدرت برای استقرار نظام دموکراسی و جمهور مردم مصممانه گام برخواهد داشت.
و چنین باد!